Mecanismul acordării tichetelor sociale

Serviciul de Telecomunicații Speciale interoghează datele și informațiile prelucrate și structurate din aplicația informatică la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și la Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (pentru validare CNP-uri părinți/reprezentanți legali/tutori);
Ulterior validării codurilor numerice personale, prin intermediul aplicației informatice a Serviciului de Telecomunicații Speciale sunt interogate codurile numerice personale în bazele de date disponibile la Ministerul Finanțelor și la Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea obţinerii mediei veniturilor pe care membrii familiei în cauză le realizează;
În urma procesării interogărilor și a completării venitului lunar pe membru de familie, aplicația informatică exportă lista cu destinatarii finali eligibili.

Prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru tichete sociale pe suport electronic an școlar 2023-2024

Conform art.III al OUG nr.87 din 20 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr.952 din 20 octombrie 2023, art.6 alineatul (2) al OUG nr.83/2023 a fost modificat, în sensul prelungirii cu încă 45 de zile de la publicarea actului normativ (până la data de 3 decembrie 2023 inclusiv) a termenului de depunere, la unitatea de învățământ, de către reprezentanții legali/tutorii preșcolarilor/elevilor care se încadrează în condițiile de eligibilitate, a cererilor pentru acordarea sprijinului educațional sub formă de tichet social pe suport electronic pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat peșcolar, primar și gimnazial.

ORDIN APROBARE CERERE TICHETE nr. 3.946 din 17 octombrie 2023
ORDONANTA DE URGENTA nr.83 din 12 octombrie 2023
ADRESA ME 207 SI 18 oct 2023
MODEL CERERE TICHETE SOCIALE