ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA  VĂRBILĂU                                  POLIŢIA COM.VĂRBILĂU

NR………/………………………                                                                                    NR………../…………………..

 

 

PROTOCOL

ŞCOALĂ – POLIŢIE

Încheiat între:

Scoala Gimnaziala, comuna Vărbilău , reprezentată prin Prof. Isăilă  Rodica,  al şcolii şi profesorii diriginţi ai şcolii

POSTUL DE POLIŢIE AL COMUNEI Vărbilău, reprezentat prin ………. ………………………………

OBIECTUL PROTOCOLULUI:

Prezentul protocol are drept obiect colaborarea părţilor în vederea realizării unor activităţi cu caracter educativ , civic pentru prevenirea delicvenţei juvenile , abandonului şcolar.

DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII :

Acest protocol se va desfăşura în perioada octombrie 2016 – octombrie 2017,  în unitatea noastră de învăţământ , ori de câte ori este nevoie.

 

OBLIGAŢIILE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT :

 • să anunţe organul de poliţie la producerea unor evenimente neplăcute în şcoală;
 • să invite organul de poliţie la orele de consiliere şi orientare şcolară ;
 • să asigure prezenţa elevilor la careu în vederea instruirii acestora pentru perioada de vacanţă ;OBLIGAŢIILE  POSTULUI DE POLIŢIE :
 • să răspundă prompt la chemările conducerii când este solicitat ;

–    să participe de comun acord la orele de consiliere şi orientare şcolară şi la organizarea diferitelor concursuri pe teme de circulaţie rutieră;

 • să prezinte materiale informative pe diverse teme ( de exemplu pentru circulaţia rutieră );
 • să asigure ordinea publică la diferite activităţi de amploare ce se organizează în şcoală ;OBLIGAŢII COMUNE:            Şcoala prin organizatori are obligaţia de a desfăşura unele activităţi , la care un reprezentant al poliţiei trebuie să participe la :

  –    activităţi pentru stoparea comportamentelor deviante, dezbateri în cadrul orelor de consiliere a temei „Fenomenul delicvenţei juvenile în şcoli”;

  –    activităţi interactive desfăşurate pe grupe / clase privind legislaţia, pedepsele aplicate în cazul încălcării acesteia;

  –    activităţi de informare a elevilor şcolii privind interzicerea folosirii materialelor pirotehnice în preajma sărbătorilor;

  –   colaborarea continuă cu reprezentanţii Poliţiei de Proximitate pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şcolii;

  –     activităţi de pregătire a echipajelor „ Patrula de circulaţie ” participante la concursul: „Circulaţie rutieră”, în colaborare cu cadrele didactice;

  Prezentul protocol a fost încheiat astăzi , 28.09.2016, în 2 ( două ) exemplare cu putere de original;

  Director ,                                                                                                                                  Şef post poliţie,

Prof.   Isăilă  Rodica

PROTOCOL ŞCOALĂ – POLIŢIE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *