ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA  VĂRBILĂU                        DISPENSARUL UMAN COM. VĂRBILĂU

NR………/………………………                                                                                        NR………../…………………..

 

 

PROTOCOL

ŞCOALĂ – DISPENSAR UMAN

Încheiat între:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VĂRBILĂU , reprezentată prin Prof. IsăilăRodica, directorul al şcolii şi profesorii diriginti ai şcolii

DISPENSARUL UMAN AL COMUNEI VĂRBILĂU, reprezentat prin medicul de familie: ……………….

OBIECTUL PROTOCOLULUI:

Prezentul protocol are drept obiect colaborarea părţilor în vederea realizării unor activităţi cu caracter sanitar , educativ privind acordarea primului ajutor şi implementarea programelor de sănătate şi sociale.

DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII :

Acest protocol se va desfăşura în perioada august 2016 – august 2017,  în unitatea noastră de învăţământ , ori de câte ori este nevoie.

OBLIGAŢIILE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT :

–     să amenajeze în sălile de clasă un colţ sanitar;

 • să organizeze activităţi extracurriculare pe teme de educaţie sanitară;
 • să ofere informaţii privind starea de sănătate a populaţiei şcolare şi cazurile de îmbolnăviri a elevilor;
 • să asigure condiţii de igienă corespunzătoare în spaţiile şcolare;
 • să constituie şi să pregătească echipajul „Sanitarii pricepuţi”;
 • să afişeze în şcoală materiale de propagandă sanitară;
 • să prezinte teme de educaţie sanitară la întrunirile cu părinţii;
 • să constituie Comisia de Cruce Roşie din şcoalăOBLIGAŢIILE  DISPENSARULUI UMAN:
 • să participe de comun acord la orele de consiliere şi orientare şcolară ;–     să ofere materiale publicitare pentru afişare în şcoală;

  –     să efectueze triajul elevilor ;

  –     să sprijine organizarea unor activităţi pe teme sanitare;

   

  OBLIGAŢII COMUNE:

              Şcoala prin organizatori are obligaţia de a desfăşura unele activităţi , la care un reprezentant al Dispensarului Uman trebuie să participe :

  – activităţi interactive desfăşurate pe grupe / clase privind diferite teme de educaţie sanitară

–  sprijinirea pregatirii echipajelor participante la concursul „Sanitarii pricepuţi”,  în colaborare cu cadrele didactice;

–  activităţi de informare a elevilor şcolii privind cazurile de îmbolnăvire cu boli molipsitoare;

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi , 31.08.2016 , în 2 ( două ) exemplare cu putere de original.

Director ,                                                                                                                            Medic de Familie

  Prof.  IsăilăRodica                                                                                                                                    

PROTOCOL ŞCOALĂ – DISPENSAR UMAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *