Proiectul “ Şi tu poţi să mergi la şcoală”- nr. 64/18.02.2011

 

Asociaţia “ Tineri pentru viitor” .

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “ Investeşte în oameni”.

Axa prioritară 2 “ Corelorea învăţării pe tot parcursul vieţii pe piaţa muncii”

Domeniul majoritar de intervenţie 2.2 “ Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Scopul proiectului – Utilizarea unui cadru adecvat de caţiune ( dezvoltare de soluţii educaţionale alternative, crearea unui grup de profesionişti pentru implementarea acestora în cadrul unor centre regionale de consiliere şi orientare şi furnizarea de competenţe, abilităţi ) dar şi a unei orientări specifice pentru tinerii aflaţi în situaţii dificile, persoane expuse fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în vederea prevenirii şi combaterii acesteia.

Obiectiv general

Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor ( preşcolari şi elevi) aflaţi la risc de abandon şcolar şi menţinerea acestora Şcoală prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soliţii educaţionale alternative specifice , inovatoare, dublate de orientare şi consiliere.

Obiective specifice

1-      Creşterea motivaţiei pentru învăţarea şi rămânerea în educaţie prin pilotarea şi implementarea sistemului de orientare a tinerilor( preşcolari şi elevi). Se urmăreşte asistarea tinerilor prin activităţi extracurriculare diversificate de formare a unor deprinderi fundamentale educaţionale, sociale şi economice care să le faciliteze un parcurs educaţional şi profesional adecvat.

2-      Susţinerea integrării sociale prin integrarea educaţională cu dezvoltarea de parteneriate educaţie alternativă elevi-părinţi, orientare şi consiliere adecvate definirii unui parcurs educaţional şi professional în concordanţă cu nevoile specifice ale tinerilor.

Proiectul “ Şi tu poţi să mergi la şcoală”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *