Proiectul – “ Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă” – nr. 575/ 08.08.2011

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “ Investeşte în oameni”.

Axa prioritară 2 “ Corelorea învăţării pe tot parcursul vieţii pe piaţa muncii”

Domeniul majoritar de intervenţie 2.2 “ Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Beneficiar – Fundaţia Roma Education Fund Romania

Parteneri – Ministerul Educaţiei,Cercetarii şi Inovării

Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţilr de Romi-Regiunea Centru

Centrul Rromilor “ Amare Rromentza” – Regiunea Nord-Est

Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi ezvoltare Socială – Regiunea Sud Muntenia

Roma Education Fund

Scopul proiectului

Creşterea ratei de succes şcolar pentru copiii romi din mediul urban şi rural ca şi premisă pentru o viitoare inserţie a acestora pe piaţa muncii modernă , flexibilă şi inclusivă, prin reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

Obiective

1-      Asigurarea accesului egal la educaţie pentru un număr de 1250 elevi romi din clasele V-VIII aflaţi la risc de părăsire timpurie a sistemului educaţional, prin acordarea de sprijin financiar şi servicii de mentorat în vederea menţinerii acestora în sistemul Scolar şi a îmbunătăţirii rezultatelor educaţionale ale acestora.

2-      Creşterea oportunităţilor de accesare a învăţământului secundar pentru un număr de 750 de elevi de clasele a VII-a şi a VIII-a , prin dezvoltarea şi implementarea de servicii de mentorat, orientare şi consiliere, respective support educaţional suplimentar, implementate cu considerarea afinităţilor şi nevoilor specifice ale acestora, în scopul alegerii pe deplin informate a traseului educaţional şi professional.

Proiectul – “ Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *