Colegiul Agricol “Gh. Ionescu Sisești”                    Asociația “Tinerii Voluntari – Valea Călugărească”                    Școala Gimnazială _____________________

Sat Valea Popii, nr. 179                          Sat Valea Popii, nr 179

Com. Valea Călugărească                        Com. Valea Călugărească                                            ____________________________________

Jud. Prahova                                           Jud. Prahova                                                               Jud. Prahova

 

Nr………../……………………….           Nr………../……………………….                                Nr………../……………………….

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

 

Incheiat astazi…………………………

 1. PARȚILE CONTRACTANTE:
  1. Colegiul Agricol “Gh. Ionescu Sisești”, cu sediu în jud Prahova, com. Valea Călugărească, sat Valea Popii, nr. 4, reprezentat prin: director prof. Mihaela Barbu, în calitate de Aplicant 

   B) Asociația “Tinerii Voluntari – Valea Calugărească”, cu sediu în jud Prahova, com. Valea Călugărească, sat Valea Popii nr 179, reprezentantă prin: președinte profesor Virginia Apostol

   și

    

   C) Școala Gimnazială ________________________________________________________, cu sediu în jud Prahova, ___________________________________________________________, reprezentantă prin: director______________________________________________________, in calitate de Partener

    

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părți, în vederea organizării și desfășurării activităților incluse în  proiectul “Drepturile mele sunt drepturile oricărui consumator european!”, ediția a III-a, care se va desfășura în perioada 01.03- 30.11.2016. Activitățile incluse în proiect, sunt prezentate în anexa prezentului parteneriat.  Proiectul are ca scop: educarea tinerilor la standarde europene în spiritul educației  consumatoriste și este înscris în Calendarul Județean al activităților extrașcolare 2016 – poziția 53.

 

 1. OBILGATIILE PARTILOR:
 1. Colegiul Agricol “Gh. Ionescu Sisești”, se obligă:
 • să se implice în implementarea proiectului și în monitorizarea activităților;
 • să includă proiectul în programul de activităţi “Școala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”;
 • să pună la dispoziție un spațiu și logistica necesare pentru derularea proiectului;
 • să se implice în diseminarea proiectului în rândul propiilor elevi și în rândurile elevilor din unitățile de învățămănt aflate în zona de influență a școlii, prin organizarea campaniei informative;
 • să promoveze proiectul prin diverse mijloace mass-media și pe site-ul propriu;
 • să permită  folosirea siglei în afișul de promovare a proiectului.
 1. Asociatia “Tinerii Voluntari – Valea Calugareasca” se obligă:
 • să se implice în implementarea proiectului, în monitorizarea și în evaluarea activităților;
 • să susțină atelierul de lucru care va fi inclus în programul de activităţi “Școala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”;
 • să realizeze legătura între aplicant și parteneri;
 • sa puna  la dispozitie materiale promotionale si materiale informative, ce vor putea fi folosite în organizarea campaniei informative;
 • să sprijine financiar activitățile din proiect și să identifice alți finanțatori;
 • să mediatizeze activiățile proiectului și partenerii pe site-ul propriu și  prin diverse mijloace;
 • să supervizeze activitatea persoanelor care s-au implicat în proiect, eliberând adeverințe de voluntariat. 
 1. Unitatea de învățământ  se obligă:
 • să includă proiectul în programul de activităţi “Școala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”;
 • să se implice în implementarea proiectului și în monitorizarea activităților;
 • să pună la dispoziția cadrelor didactice și elevilor proprii, un spațiu și logistica necesară pentru derularea proiectului;
 • să se implice în organizarea campaniei informative;
 • să sprijine aplicantul în mediatizarea proiectului. 
 1. PRINCIPII DE BAZĂ

Relațiile de colaborare dintre cele trei instituții se întemeiază pe conceptele de parteneriat și respect reciproc.

Cele trei instituții se vor sprijini reciproc în vederea îndeplinirii obiectivului mai sus menționat.

Prezentul Acord de colaborare are caracterul unui acord cadru și este valabil pe perioada01.03- 30.11.2016

Părțile se angajează să se abțină de la orice faptă sau atitudine de natură a aduce celeilalte părți vreun prejudiciu de imagine și să soluționeze eventualele neînțelegeri, prioritar pe cale amiabilă.

 

Prezentul Protocol se încheia astăzi …………………………în 3(trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

Aplicant,                                                                                            Partener,

Director,                                                                                            Presedinte,

Prof. Barbu Mihaela                                                                          Prof Apostol Virginia

 

 

Partener,

Director,

Prof. Isăilă Rodica

PARTENERIAT Colegiul Agricol “Gh. Ionescu Sisești” – Asociația “Tinerii Voluntari – Valea Calugărească”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *