ACORDARE AJUTOR FINANCIAR – CALCULATOARE 2020

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

 

De acest ajutor vor beneficia elevii care provin din familii al caror venit brut pe membru de familie este mai mic de 2500000 lei (250 ron) .

Venitul se stabileste conform Metodologiei de acordare a ajutorului financiar pentru calculatoare  .

Acte necesare :

 • cerere tip ;
 • copii BI/CI parinti ;
 • copii certificate nastere ceilalti membrii ai familiei ( pe fiecare copie se scrie
 • “ conform cu originalul” si se semneaza de catre cel care le verifica , precum si de parinte);
 • adeverinta cu salariul brut pe luna anterioara depunerii cererii ;
 • declaratie la notariat ca nu au venituri ( pentru pers. care nu au serviciu);
 • ancheta sociala pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei de la Primarie ( se desfasoara in conformitate cu oprocedura stabilita prin L 416 / 2001 ;
 • adeverinta cu venitul agricol , copii acte casa , masina , cu venitul potential provenit din valorificarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietate ;
 • cine are ajutor social prezinta doar copii certificate , copii BI/CI  , adeverinta cu ajutorul social primit in luna anterioara depunerii cererii  si cererea tip ;
 • copie hotarare incredintare minor , in cazul in care parintii sunt divortati;
 • adeverinta de la scolile unde sunt cuprinsi ceilalti membrii ai familiei – elevi si studenti , din care sa rezulte ca nu au intocmite dosare pentru calculatoare si nu au beneficiat de acest ajutor  si adeverinta din care sa rezulte ca nu au beneficiat de calculator tip desktop , cf Ordonantei 87/2008 ( elevii de liceu care au primit calculatoare in noiembrie 2008) ;
 • declaratie la notar ca nu ati fost in strainatate pentru o perioada mai mare de 6 luni , in ultimii doi ani.
 • adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte media generala / calificativul din anul scolar anterior depunerii cererii ;
 • adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte nr de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii ;

CERERILE/DOSARELE  SE  DEPUN PANA LA DATA DE 17 aprilie 2020

DOAR CERERILE SE TRANSMIT PRIN POSTA, EMAIL SAU ORICE FORMA DE MESAGERIE GEN WHATSAPP, CATRE DIRIGINTE SAU SECRETARIATUL SCOLII.

 

DOCUMENTE:

EURO 200 – Acordare ajutor financiar – Calculatoare